Ne yapar, ne işe yarar?
Koçum Yonca Kimdir?

Yonca ile Koçluk Deneyimi

Eğitimimi, Dünyanın en büyük koçluk okulu olan CTI, Co-Active Training Institute’da, 2014’de tamamladım. “İletişim”, “Kariyer Koçluğu”, “Potansiyelini Keşfetmek”, “Kendimle ve Çevremle İlişki-İletişim”, “Kabuğumu Kırmak” özel ilgi ve niş alanlarım. Bireysel ve takım koçluğu yapıyorum.

Co-Active Koçluk modeli güçlü bir yapı olarak, koçluk sürecinde bireylerin kendi cevaplarını bulmasını, kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmasını, güçlü ilişkiler kurmasını, yaratıcılığını devreye sokabilmesini ve eyleme geçmesini sağlar. Bu model her bireyin doğuştan yaratıcı; kendine ait biricik çözümlerle donanımlı, ve gerçekleştirmek istediği her türlü değişimin cevabının da kendinde olduğunu baştan kabul eder.

Ben de profesyonel bir koç olarak; danışan kişiye güçlü sorular sorarak, kendi yaratıcı cevap ve çözümlerini bulmasına aracı oluyorum. Sizi önyargısız, karşılaştırma yapmadan dinlemek; içgüdülerimi ve koçluk tekniklerini kullanarak değişim ve dönüşüm için harekete geçmenize eşlik etmek için sizinle bir, sizin hızınızda çalışıyorum.

Kişinin kendine has çözümlerini yaratıp keşfetmesi için yarenlik; hem danışan hem koç için eşsiz bir deneyim ve yol arkadaşlığı.

Hayalleri için yola çıkmaya çekinip de destek arayan, kendine olan inancını, güvenini geri kazanmak veya bulmak için çırpınan;
Hayat amacı nedir, böyle bir amacı var mıdır bulmak isteyen;
Hani “o an geliyor ve kilitleniyorum” dediği kilidin anahtarını bulup açmak isteyen;
Kendini ifade etme gücünü geliştirmek, kendini ortaya koyabilmek isteyen;
İşini yaparken, yaşarken taşıdığı kaygıların bile aslında işine yarayabilir bir özellik olabileceğini keşfetmek isteyen; Gücünü, cesaretini, yaratıcılığını hatırlamak, yeşertmek isteyen.. 
İş değiştirmek veya yeni bir iş kurmak isteyen kişinin neleri nasıl yapabileceğini; kendine has ve ihtiyacına odaklı yol haritasını çıkartmak için beraber çalışıyoruz. Kişinin kendiyle olan ilişkisinden başlayarak, iş-eş-aile-hayat ilişkilerinde farkındalıkla çalışmak, benim bir koç olarak güçlü olduğum ve işe yaradığım alanlar.
Bu alanlarda ben de çok zorluk ve bocalama yaşadım, ben de destek aradım ve eksikliğini gözlemlediğim ihtiyaçlardan yola çıkarak özellikle bu alanda kendimi geliştirip uzmanlaşmak için koçluk eğitimlerimi tamamladım.

Yukarıda saydığım niş konuların dışında da, koçluk almak için gelen her kişinin/takımın ve kurumun ihtiyacına odaklanıyoruz.

Önyargısızca dinlenmek ve duyulmak, hem iyileştirici, hem yapıcı; hem de insanın hayalleri için harekete geçirecek bir güce sahip.
Söz konusu bir kurumsal-takım koçluğu olduğunda da, iletişimde yaşanan dönüşümün, verimlilik ve insan kaynaklarına ölçülebilir etkisi var.

“Derdini söylemeyen derman bulamaz” deriz ya, işte koçunuz olarak ben de, sizi dilemek ve kendi dermanınızı bulmanıza tanıklık için buradayım.

Görüşler