• YAZAR / KOŞAR / KONUŞMACI / ARI SEVER

Ne yapar, ne işe yarar?
Koçum Yonca Kimdir?

Koçum Yonca ne yapar ne işe yarar?

Eğitimimi, Dünyanın en büyük koçluk okulu olan CTI, Co-Active Training Institute’da, 2014’de tamamladım. “İletişim”, “Potansiyelini Keşfetmek”, “Kendimle İlişki”, “Kabuğumu Kırmak” özel ilgi ve niş alanlarım. Bireysel ve takım koçluğu yapıyorum.

Co-Active model güçlü bir yapı olarak, koçluk sürecinde bireylerin kendi cevaplarını bulmasını, kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmasını, güçlü ilişkiler kurmasını, yaratıcılığını devreye sokabilmesini ve eyleme geçmesini sağlar. Bu model her bireyin doğuştan yaratıcı; kendine ait biricik çözümlerle donanımlı, ve gerçekleştirmek istediği her türlü değişimin cevabının da kendinde olduğunu baştan kabul eder.

Koçum Yonca’nın da yaptığı; danışan kişiye güçlü sorular sorarak, zaten kendinde var olan cevap ve çözümleri bulmasına aracı olmak. Kişiyi önyargısız, yargısız, karşılaştırma yapmadan dinlemek; içgüdülerimi ve koçluk tekniklerini kullanarak değişim ve dönüşüm için harekete geçmeye destek olmak. Kişinin kendine has çözümlerini keşfetmesi için bir yol arkadaşlığı aslında.

Hayalleri için yola çıkmaya çekinip de destek arayan, kendine olan inancını, güvenini geri kazanmak veya bulmak için çırpınan;
Hayat amacı nedir, böyle bir amacı var mıdır bulmak isteyen;
Hani “o an geliyor ve kitleniyorum” dediği kilidin anahtarını bulup açmak isteyen;
İşini yaparken, yaşarken taşıdığı kaygıların aslında işine yarayabilir bir özellik olabileceğini keşfetmek isteyen;
Gücünü, cesaretini, yaratıcılığını hatırlamak, yeşertmek isteyen..
Birileri varsa, işte bunun için işe yarıyorum.

Önyargısızca dinlenmek kocaman iyileştirici, yapıcı, hayallerini gerçekleştirici bir güce sahip.
“Derdini söylemeyen derman bulamaz” deriz ya, işte ben de dinlemek için varım, buradayım.

Görüşler